PORTFOLIO

ikona-cnp&p

 

 

 

 

Naše usluge su:

1. MASTER PLAN

Master plan je “majka” uspešnog upravljanja i poslovanja i potreban je svakom preduzeću jer predstavlja nužnu osnovu i putokaz je za sve aktivnosti koje vode očuvanju, održavanju i maksimiziranju poslovanja.
Kroz Master plan vlasnik postavlja svoje ciljeve kao prioritetne, u njemu se daju načini kako da se postavljeni ciljevi ostvare i tim putem se postavljaju zadaci koje je potrebno izvršiti da bi se poslovanje očuvalo, održalo i maksimiziralo.
Kroz Master plan vlasnik razešava „agencijski paradox“ i obezbeđuje neophodnu sinergiju u svim segmentima upravljačkog i izvršnog procesa.

Master plan je potreban svima koji  imaju jasnu viziju poslovanja i beleže dobre rezultate poslovanja u kontinuitetu, jer kroz Master plan svoju viziju poslovanja konkretizuju, izražavaju je kroz set kategorija koje imaju precizne pokazatelje i kao takve predstavljaju ciljeve/ciljne performanse i standarde kontrole, te na taj način obezbeđuju efikasno upravljanje, usklađenost odluka vezanih za tekuće i buduće poslovanje, prepoznavanje neiskorišćenih unutrašnjih rezervi i njihovo aktiviranje, kontinuirano merenje/kontrolu ostvarenog i blagovremeno preduzimanje akcija da se se postavljeni ciljevi/ciljne performanse  dostignu, šanse iskoriste a opasnosti i pretnje izbegnu i dostignuti nivo poslovanja ne samo očuva i održi nego i da se njegova vrednost maksimizuje.

Master plan je potreban i svima koji ne beleže dobre poslovne rezultate, imaju probleme u poslovanju i stagniraju, jer kroz Master plan postavljaju poboljšanu postojeću ili postavljaju novu strategiju poslovanja, redefinišu ne samo ono čime konkurišu na tržištu, nego i načine kako konkurišu na tržištu, postavljaju nove ciljeve/ciljne performanse kao nove standarde poslovanja i unose novu i dobru energiju u poslovanje, sagledavaju mogućnosti i šanse i dobijaju rešenja čijom implementacijom obezbeđuju da se opasnosti i pretnje izbegnu ili otklone i problemi koje su imali prethodno ne ponavljaju, te tako obezbeđuju ne samo očuvanje i održavanje poslovanja nego i maksimiziranje vrednosti poslovanja.

Master plan je potreban i svima koji osećaju da će ih ono što su stvorili “prerasti” ili da ih je već “preraslo” i nužan je kako bi ponovo uspostavili “kontrolu” nad poslovanjem i tokove poslovanja usmerili putem kojim žele, odnosno da ga očuvaju i održe i maksimiziraju njegovu vrednost.

Master plan je potreban i svima koji se ne prepoznaju u nekoj od pobrojanih grupa, jer kroz Master plan postavljaju najbolji balans u odlučivanju o tekućem i budućem poslovanju, biraju najpovoljniju alternativu budućeg toka događaja, postavljaju načine kojima će se koristiti šanse i mogućnosti, otklanjati pretnje i opasnosti, rešavaju “agencijski paradox” na najbolji način i vode  “sigurnom rukom” poslovanje kroz očuvanje i održavanje ka maksimiziranju njegove vrednosti.


Naša ponuda podrazumeva izradu Master plana poslovanja Vašeg preduzeća i dajemo je u dve varijante – Basic i Owner.

Tehnički, Master plan se u obe varijante sastoji iz dva dela – Dijagnoza stanja i Pozicioniranje, pri čemu u Basic varijanti Konsultant (mi) dajemo rešenja (ciljeve i načine ostvarivanja, izbor najpovoljnije alternative budućeg toka događaja) poštovanjem principa najboljeg mogućeg rešenja, dok u Owner varijanti rešenja dajemo po zahtevu vlasnika, a prema izloženoj viziji vlasnika.

U Master planu se najpre kroz situacionu analizu/analiza konteksta utvrđuju performanse Vaše postojeće poslovne pozicije, vrši poređenje sa performansama konkurencije, utvrđuje konkurentska pozicija u kojoj se nalazite, utvrđuje pozicija u kojoj ćete imati konkurentsku prednost, utvrđuje potencijal delatnosti kojom se bavite, utvrđuje tržišna vrednost i tržišna cena Vašeg poslovanja, utvrđuje realna vrednost glavnice i postojećeg i potencijalnog gudvila/goodwill, utvrđuje zarađivačka sposobnost, utvrđuju bitni parametri okruženja od značaja za Vaše poslovanje, i na osnovu toga se izračunavaju performanse očekivane pozicije, postavljaju ciljevi/ciljne performanse potrebne pozicije, pozicije konkurentske prednosti i pozicije maksimiziranja vrednosti poslovanja i daju načini kojima se iz postojeće pozicije dolazi u poziciju održavanja i očuvanja vrednosti poslovanja, u poziciju konkurentske prednosti i u poziciju u kojoj se ostvaruje maksimiziranje vrednosti poslovanja.)
2. MVP MODEL

Naša ponuda obuhvata dizajniranje i implementaciju MVP MODEL-a u Vaše poslovanje.

MVP MODEL je najsavremeniji, u praksi potvrđeni, interaktivni, balansirani sistem pokazatelja kritičnih faktora uspeha, najvišeg nivoa ažurnosti, kojim se obezbeđuje praćenje i kontrola rezultata poslovanja i služi kao osnova za sagledavanje kretanja rezultata tekućeg poslovanja i stepena ostvarenja ciljeva/ciljnih performansi pozicije maksimiziranja vrednosti poslovanja i preduzimanje blagovremenih korektivnih akcija.

3. KONSALTING DOBROG SAGOVORNIKA

Praksa je pokazala da menadžeri upravljačke odluke donose i uz konsultacije sa dobrim sagovornicima.

Ovo govorim iz svog menadžerskog i konsultantskog  iskustva.

Iza mene kao osnivača i direktora Centra za planiranje poslovanja stoji tri i po decenije bavljenja menadžmentomi konsaltingom.

Tokom tog tridesetpetogodišnjeg perioda po različitim osnovama (tekuća saradnja i konsalting) sarađivao sam sa oko 2.000 različitih preduzeća (domaćih i ino), svih veličina (mala, srednja, velika), svih delatnosti (proizvodnja, trgovina, usluge), svih oblika vlasništva i različitog stepena poslovne uspešnosti, od onih sa problemima do onih koji su na globalnom nivou vrlo uspešni.

Upoznao sam i ljude, menadžere tih preduzeća, koji su mi omogućavali da učim i na njihovoj genijalnosti, a kod drugih i na njihovim greškama i koji su mi svojom mudrošću, znanjem, iskustvom i dobronamernošću pomogli da savladam mnoge prepreke i donosim ispravne i dobre odluke.

Kroz tu saradnju stekao sam znanje i iskustvo koje mi omogućava da moj rad i u funkciji menadžera i u funkciji konsultanta bude i efektivan i efikasan.

Iz prethodnog iskustava shvatio sam da je ovakav oblik saradnje potreban svim menadžerima koji vode poslovanje preduzeća i da sam spreman i sposoban da ga pružim kao dobar sagovornik, te Vam i po ovom osnovu sa zadovoljstvom stojim na raspolaganju.

img-20161125-wa000912

 

 

 

 


<početna