Analiza podataka primenom softverskih alata je da klijenti ovladaju veštinama prikupljanja, organizovanja, statističke analize i predstavljanja podataka; da uoče kauzalne veze u prirodnim i društvenim fenomenima i izgrade odgovarajući model i da koriste odgovarajuće softverske alate.

Sama analiza sistema omogući će Vam da imate realan pogled na Vaš sistem i omogućiti da promenite nešto ako je potrebno u istom.