Odabrane IT usluge
za Vašu industriju

Zaštita & Enkripcija

Enkripcija podataka je ključna za zaštitu podataka, ali nije dovoljna. Sigurnost treba započeti od identifikacije osetljivih ...

Optimizacija IT infrastrukture

IT i poslovno okruženje se ubrzano menja. Sa pritiskom digitalnog doba, potrebom za stalnim inovacijama, ...

VPN & Firewall podrška

Možete odabrati ovu uslugu, a mi ćemo vam dostaviti kompletan set klasterovanog fajervola kao I ...

Organizacija i kontrola IT sistema

Na osnovu aktivnosti u okviru svake faze stičemo znanje o poslovnim procesima, organizacionoj strukturi, aplikativnom ...

Hosting & Cloud

Sigurnost je nepojmljivo najvažniji zahtev sa kojim se morate suočiti prilikom odabira kompanije koja će ...

Izrada infrastrukture

Nudimo izradu, projektovanje i preuzimanje kompletne brige o održavanju računarske infrastrukture u skladu sa stvarnim ...

Konfiguracija servera i radnih stanica

Da bi server optimalno i efikasno opslužio sve korisnike potrebno je njegovo pravilno konfigurisanje i ...

Analiza podataka i sistema

Analiza podataka primenom softverskih alata je da klijenti ovladaju veštinama prikupljanja, organizovanja, statističke analize i ...

32+
Zadovoljnih klijenata
311
Završenih projekata