Na osnovu aktivnosti u okviru svake faze stičemo znanje o poslovnim procesima, organizacionoj strukturi, aplikativnom portfoliu i infrastrukturnim resursima kompanije te na bazi trenutnog stanja pravimo zaključke koji se sumiraju i oblikuju u akcioni plan.

Projekat organizacije  sistema se sastoji od

Prikupljanje podataka – U skladu sa dosadašnjim informacijama sa tržišta uskladili smo upitinik koji olakšava klijentima sagledavanje celokupne slike i posmatranje svih segmenata sistema.
Prikupljaju se podaci iz 6 domena analize poslovanja:

  1. IT operacije i organizacija
  2. Upravljanje kontinuitetom poslovanja
  3. Virtuelizacija
  4. Serveri
  5. Sistemi za skladištenje podataka
  6. Server sale

   Od projekta optimizacije IT infrastrukture možete očekivati:

   • Detaljan uvid u trenutno stanje
   • Sveobuhvatna analiza
   • Sigurnost u najbolje rešenje
   • Osnova za dugoročno planiranje