Sigurnost je nepojmljivo najvažniji zahtev sa kojim se morate suočiti prilikom odabira kompanije koja će Vam raditi setup i održavanje Clouda. Shodno tome da će Cloud verovatno sadržavati najosjetljivije i najvažnije podatke vaše organizacije, kompanija koja Vam pruža usluge održavanje mora pružiti snažnu sigurnost. Obavezno je korišćenje firewall-a, mogućnost custom made kao i dosta drugih opcija po želji klijenta.