Backup & Remote podrška

Backup opcije su nešto na šta većina ljudi nažalost ne obraća dovoljno pažnje. Upravo zbog te činjenice, oni i njihov posao trpe ozbiljne posledice. Koristimo solucije instalirane na našim Storage serverima, lociranim širom Evrope. Svi podaci se enkriptuju što je dodatni nivo zaštite.

Analiza podataka i sistema

Analiza podataka primenom softverskih alata je da klijenti ovladaju veštinama prikupljanja, organizovanja, statističke analize i predstavljanja podataka; da uoče kauzalne veze u prirodnim i društvenim fenomenima i izgrade odgovarajući model i da koriste odgovarajuće softverske alate. Sama analiza sistema omogući će Vam da imate realan pogled na Vaš sistem i omogućiti da promenite nešto ako […]

Konfiguracija servera i radnih stanica

Da bi server optimalno i efikasno opslužio sve korisnike potrebno je njegovo pravilno konfigurisanje i redovno održavanje. Sa našim sertifikovanim timom stručnjaka u mogućnosti smo da izvršimo implementaciju i najkompleksnijih serverskih rešenja. Takođe, sa redovnim administriranjem moguća problematika svedena je na minimum, a sa bazom rezervnih delova i kratkim rokovima isporuke u mogućnosti smo da […]

Izrada infrastrukture

Nudimo izradu, projektovanje i preuzimanje kompletne brige o održavanju računarske infrastrukture u skladu sa stvarnim potrebama korisnika čime obezbeđujemo dodatno vreme za efikasnije i brže poslovanje, a uz kontrolu troškova redovnog poslovanja. Velikim iskustvom i odličnim poznavanjem raznorodnih tehnologija od strane naših stručnjaka, garantujemo da ćete dobiti optimalno rešenje i za najkompleksnije probleme, uvek vodeći […]

Hosting & Cloud

Sigurnost je nepojmljivo najvažniji zahtev sa kojim se morate suočiti prilikom odabira kompanije koja će Vam raditi setup i održavanje Clouda. Shodno tome da će Cloud verovatno sadržavati najosjetljivije i najvažnije podatke vaše organizacije, kompanija koja Vam pruža usluge održavanje mora pružiti snažnu sigurnost. Obavezno je korišćenje firewall-a, mogućnost custom made kao i dosta drugih […]

Organizacija i kontrola IT sistema

Na osnovu aktivnosti u okviru svake faze stičemo znanje o poslovnim procesima, organizacionoj strukturi, aplikativnom portfoliu i infrastrukturnim resursima kompanije te na bazi trenutnog stanja pravimo zaključke koji se sumiraju i oblikuju u akcioni plan. Projekat organizacije  sistema se sastoji od Prikupljanje podataka – U skladu sa dosadašnjim informacijama sa tržišta uskladili smo upitinik koji […]

VPN & Firewall podrška

Možete odabrati ovu uslugu, a mi ćemo vam dostaviti kompletan set klasterovanog fajervola kao I manje fajervolove za manje kancelarije. Možete iznajmiti sve kako bi vaše poslovanje teklo tečno I kako bi vaš fajervol bio uvek sa najnovijim apdejtovima, a vaše licence I ugovori podrške uvek bili obnovljeni na vreme. Ili možemo na lak način […]

Optimizacija IT infrastrukture

IT i poslovno okruženje se ubrzano menja. Sa pritiskom digitalnog doba, potrebom za stalnim inovacijama, korišćenjem mobilnih uređaja, kao i mogućnostima koje pružaju nove tehnologije, IT svet se nalaze pred bujicom kompleksnih odluka. IT infrastruktura kao neophodna osnova IT-ja predstavlja važnu komponentu u realizaciji efikasnosti, optimizaciji i modernizaciji poslovanja. Kompleksnost IT sistema Povećanje efikasnosti, očuvanje […]

Zaštita & Enkripcija

Enkripcija podataka je ključna za zaštitu podataka, ali nije dovoljna. Sigurnost treba započeti od identifikacije osetljivih podataka kako bi fokus bio na podacima čije “curenje” predstavlja rizik. Nakon identifikacije, treba pristupiti zaštiti kroz granularnu kontrolu te enkripciju i tokenizaciju. Da bi proces enkripcije i tokenizacije bio uspešan, potrebno je osigurati centralan nadzor nad ključevima. Na kraju, sve spomenute […]